מעוניינים באוירת לימודים שונה ורגועה?

השאירו פרטים ונחזור בהקדם

  מחקר: לקות קריאה

  אחד מיסודותיה של שיטת רבדים – המחקר שביצע ליאור דגן במסגרת עבודת הגמר של התואר השני (עבודת תזה) באוניברסיטת חיפה. המחקר נערך בהנחייתם של פרופ' עירית מאיר זיכרונה לברכה מהחוג ללשון עברית, וד"ר אורן לם מהחוג לליקויי למידה. המחקר עוסק בגורמים המבחינים בין לקויי קריאה לקוראים תקינים, תוך התמקדות ברכיבי הידע הלשוני האמפליציסטי, ובהשפעותיהם על אופן פענוח מילים עבריות בקרב לקויי קריאה וקוראים תקינים.

  לקויי קריאה – אנשים שנאלצים להשקיע מאמצים ומשאבי קשב לשם פענוח מילה בשפת האם שלהם, למרות שהם מזהים נכונה את האותיות, ולמרות שהאינטליגנציה שלהם היא תקינה, ולעיתים אף גבוהה במיוחד. המחקר בדק באיזו מידה מפעילים לקויי קריאה ידע לשוני בעת קריאת מילה בעברית בלתי מנוקדת, הנתונה בהקשר.

  לקריאה על הניצוץ ש"הדליק" בליאור את הרעיון למחקר, ולהסבר על רכיבי הידע האמפליציסטי וחשיבותם בקריאה – לחצו כאן.

  המבוא וחמשת הפרקים הראשונים של המחקר מוצגים כאן בפניכם. הפרקים הבאים (ממצאי המחקר, דיון בממצאים והשלכותיהם היישומיות והמדעיות), הביבליוגרפיה והנספחים – יועלו לאתר בקרוב.

  מבוא

  כיצד קשייהם הלשוניים של לקויי הלמידה, ובפרט של לקויי הקריאה, ומנגד – ההיגיון והסדירות בשגיאות שהם מבצעים, העלו בליאור דגן את שאלת המחקר. עוד עוסק המבוא בחשיבות שאלת המחקר ובסקירת פרקי המחקר.

  פרק 1 – נושא המחקר ומטרותיו

  הבהרת מושגי מפתח במחקר (סמנטיקה, תחביר, ידע תחבירי) ודיון בייחוד תהליך פענוח המילים בעברית בלתי מנוקדת

  פרק 2 – שאלת המחקר

  השאלה שהניעה את המחקר של ליאור דגן לגבי לקויי קריאה

  פרק 3א. – רקע מדעי: לשון

  פרק 3ב. – סקירת ספרות: לקויי קריאה

  פרק 4 – השערות המחקר

  פרק 5 – כלי המחקר

  אין פוסטים שתואמים את הקריטריונים שלך

  חברת פרסום דיגיטלי חברת פרסום דיגיטלי