מעוניינים באוירת לימודים שונה ורגועה?

השאירו פרטים ונחזור בהקדם

  לִיבֶּ"ר: למידה ייחודית בשיטת רבדים

  מהו תהליך לִיבֶּ"ר?

  זהו תהליך המתקיים בעקבות תכנית סדורה ומפורטת, הנכתבת בידי ליאור דגן לאחר פגישת אַמְבֶּ"ר – אבחנה ייחודית בשיטת רבדים. הסתייגות: במקרים מסוימים אַמְבֶּ"ר איננו נדרש. התכנית מפורטת – אך גם גמישה ומזמנת מקום רב לספונטניות ולצרכים שעשויים לעלות במהלך התהליך. תהליך לִיבֶּ"ר הוא כזה, שמאפשר לראות את שלבי ההתקדמות. ליאור דגן מנחה את ההורים כיצד לזהות את ההתקדמות ההדרגתית של הילד. ליאור מנחה את התלמיד עצמו, כאשר מדובר בתלמיד מבוגר.

  באילו תחומים מתבצע התהליך, וכיצד?

  ליאור דגן מקיים לִיבֶּ"ר במגוון תחומים – לימודיים ושאינם לימודיים: בניית ביטחון עצמי, מתמטיקה, לשון, שימוש נכון בשפה, הבנת הנקרא, כישורים חברתיים, הבעה בכתב ובעל פה ועוד.

  בקוביות שלמטה – דוגמאות לתהליכי לִיבֶּ"ר, כפי שליאור מציגם בפני ההורים והמורים. חשוב לציין: הדוגמאות מציגות את המכתבים בעילום שם ובמקוצר. מה שההורים והמורים מקבלים, הינו מקיף יותר.

  ערך מרכזי בתהליך לִיבֶּ"ר: הקשר בין ידע והשכלה למחשבה ורגש

  המילה לִיבֶּ"ר, לבד מהיותה ראשי התיבות (אגב, ראשי תיבות זו אחת התרומות של העברית לתרבות האנושית), מרמזת על הגזע הלטיני liber. ענפיו של גזע זה:

  liberty – חירות; library – ספרייה. הדבר מבטא שילוב של ערכים מרכזיים בשיטת רבדים: חירות המחשבה, החירות להרגיש ולהיות אתה-עצמך, בד בבד עם השכלה ועושר מחשבתי ורגשי, המבוטא בספרייה, ביתם של ספרים רבים ושונים. (הערונת: בשפות השמיות יסוד משפחת מילים מכונה "שורש", ובשפות לטיניות – "גזע")

  שני הספרים האלה מומלצים ביותר כשלעצמם. הקשר ביניהם לערכים המשתקפים בתהליך לִיבֶּ"ר: שניהם קושרים באופן ברור בין ספרים וסיפורים, לבין החירות לחשוב ולהרגיש את מחשבותיך ותחושותיך האמיתיות. ההתקדמות בתהליך נעשית גם בעזרת ספרים אלה, וספרים בכלל. לכך נוספים גם סיפורים בעל-פה, בעזרת כישוריו של ליאור כמספר סיפורים. דרך נוספת, ייחודית לשיטת רבדים: סיפורים אינטראקטיביים, שהתלמיד מקבל חלק פעיל בהם או בבנייתם. זאת בעיקר בבניית ביטחון עצמי, ולעיתים גם בהוראת תחומים כגון לשון ומתמטיקה.

  קשר רציף עם ההורים: שקיפות ושיתוף

  בתהליך לִיבֶּ"ר מוקדש מקום מיוחד לשקיפות ולשיתוף ההורים. השיעורים מוקלטים, והגישה להקלטות – בלבדית להורים.

  שני עקרונות חשובים בשיטת רבדים – עיקרון ההסתייגות ועיקרון כבוד האדם: אין הקלטה במקרים של התנגדות, ולוּ מזערית, מצד התלמיד.

  בתמונות המסך שלפניכם ניתן לראות את השקיפות,את השיתוף ואת הקשר הרציף עם ההורים והמורים, כמו גם את ההצלחות שבתהליך ואת הערכים המשתקפים בו.

  לִיבֶּ

  לִיבֶּ

  הערכים הלימודיים והאישיים: הרחבת אופקים, קישור בין תחומים, ראייה מערכתית, אמון, התמדה, שקיפות, כבוד לילד (יאנוש קורצ'ק!), התייחסות לתלמיד כאדם לצד ההישגים הלימודיים, נחישות, למידה כבילוי, דיוק, שאיפה להשגים, תמיכה בהורים, קשר רציף עם ההורים

  הערכים הלימודיים והאישיים: הרחבת אופקים, קישור בין תחומים, ראייה מערכתית, אמון, התמדה, שקיפות, כבוד לילד (יאנוש קורצ'ק!), התייחסות לתלמיד כאדם לצד ההישגים הלימודיים, נחישות, למידה כבילוי, דיוק, שאיפה להשגים, תמיכה בהורים, קשר רציף עם ההורים והמורים, הומור, הוקרת המאמצים והאמון של התלמיד והוריו.

  חברת פרסום דיגיטלי חברת פרסום דיגיטלי