052-2933025

ביטחון עצמי

ליאור דגן העביר את עצמו תהליך, והגיע מביטחון עצמי נמוך עד אפסי, לביטחון עצמי מלא ומבוסס. המאמרים המופיעים כאן מבהירים מהו ביטחון עצמי נמוך ומהו ביטחון עצמי מלא, וכיצד אפשר