052-2933025

התמודדות עם אלימות

 

 

בדף זה אציג את הדרכים שלי להפחית אלימות עד לאפס, בקרב ילדים ובני נוער. חשוב להבהיר: אין כוונתי לכל סוג של אלימות.

האלימות שאני יכול להתמודד איתה ולהפחיתה עד היעלמותה המוחלטת הינה רק כזו הנובעת מהגורמים הבאים:

 

  1. חווית שונות שלילית ותחושת חוסר מוּבָנוּת מצד הסביבה או מצד האדם עצמו
  2. לקות למידה בלתי מטופלת, ובעיקר לקות מרחב
  3. חוסר מוּדָעוּת

 

בסיפורי המקרה שלפניכם תוכלו לראות כיצד אפשר בעזרת התייחסות מעמיקה לזהות את גורמי האלימות, לבודדם ולנטרלם. חשוב להבהיר: גם כאשר אנו מבינים את הגורמים לאלימות, וגם כאשר אנו מבינים שהאלימות נובעת ממצוקה, ואנו חשים אמפתיה וחמלה כלפי הנער התוקפן/האלים, אסור שהדבר יגרום לנו להתנהג באופן שיתפרש כהצדקת התנהגות אלימה או יפחית מחומרת התייחסותנו כלפיה.

להפך - הילד חייב לקבל את המסר, שהצוות החינוכי יודע שהאלימות אינה הדבר המאפיין אותו. לכל אורך העבודה עם הילד, ההתייחסות לאלימות חייבת להיות כאל משהו שאין לקבלו בשום אופן. כל עוד הילד רואה שאין מקבלים את האלימות שלו, הוא מבין שיש לצוות החינוכי תקווה לגביו והערכה כלפיו. המסר הברור חייב להיות: אנו יודעים שאתה מסוגל שלא להיות אלים.


דוגמאות סיפורי מקרה - יתווספו בקרוב.