052-2933025
התמודדות עם אלימות
בדף זה אציג את הדרכים שלי להפחית אלימות עד לאפס בקרב ילדים ובני נוער. בסיפורי המקרה שלפניכם תוכלו לראות כיצד אפשר בעזרת התייחסות מעמיקה לזהות את גורמי האלימות, לבודדם ולנטרלם.
הוראה ואנושיות
מה חשוב יותר בהוראה, באבחון - ה"איך" או ה"מה"? התכנים שאנו מקנים לתלמידים, או הדרך שבה אנו עושים זאת? לדעתי - מדובר בשני רכיבים הכרוכים זה בזה, וכל הפרדה ביניהם גורמת לנזק - לעיתים קריטי.
בהשראת הספר "זמן להתחיל לחיות"