052-2933025
תוצאות לפי מילהלמידה :
קורס הבסיס בשיטת רבדים: ביטחון עצמי, הקשבה, הבחנה בין חוסר ידע לאי הפעלת ידע, התמודדות ויישום מלא.
ליאור דגן פיתח עבור תלמידיו שלושה מוצרים ייחודיים שאין להם אח ורע בשום מקום אחר, המתבצעים בדרכים ייחודיות בלעדיות לשיטת רבדים.
המלצות על הרצאותיו של ליאור דגן: יצירת קשר עם הקהל, העברת מסרים מורכבים באופן חי ומרתק, הסיפורים המרגשים, ההבנה והגילויים שחווים גם אנשים בעלי ניסיון וידע בתחום ההרצאה, ההומור, יכולתו של ליאור לרתק את שומעיו ולזרוע בהם את זרע הסקרנות, ואיכויות נוספות.
הקשר בין למידה לביטחון עצמי במובנו הרחב - כגון ביטחון של האדם ביכולתו לחשוב באופן עצמאי, או האופן שבו ילד מתייחס לרגשותיו ולמחשבותיו.לתהליכים לימודיים שהילד עובר, כמו גם לאירועים אנקדוטליים לכאורה "קטנים", יש מקום נכבד בבניית ביטחון עצמי או בהריסתו.
תהליך הלמידה הייחודי שליאור דגן מקיים בשיטת רבדים, בתחומים לימודיים כגון מתמטיקה, הבנת הנקרא, לשון ועוד, וכן בבניית ביטחון עצמי ובניית כישורים חברתיים.
איך תלמיד עלול להגיע למצב של חוסר הבנה מוחלט לגבי חומר שהוא בהחלט מסוגל להבינו ולהתמודד עמו? התהליך ההרסני מובהר במפורט במאמר זה. הדברים מוצגים בהקשר לשיעור לשון, אך כמובן שהם עלולים להתרחש בכל שיעור. בסוף המאמר מוצגות הדרכים להימנע מכך ולהעצים את התלמיד.
אמנון (שם בדוי) כמעט ולא תפקד בביה"ס, למרות יכולות גבוהות ולמרות שבאבחון לא נתגלתה לקות למידה.